Club info

/Club info
Club info 2017-04-17T19:18:11+02:00

Doelstelling van de Kon. LSV-Gent vzw

doelstelling Kon. LSV-Gent vzw

  • Op een sociale en voor iedereen betaalbare manier het watertoerisme, de watersport en recreatie op het water te stimuleren.

  • Als overlegplatform tussen de leden, clubs en overheidsdiensten fungeren.

  • Met Europees gelijkgezinde watersportfederaties de banden aanhouden.

  • Het vrijwilligerswerk binnen de werkgroepen te stimuleren.

  • De aangesloten leden vertegenwoordigen bij overheid en op nautische beurzen.

  • Het informeren van onze leden over de relaterende aspecten van het varen.

  • De onderlinge contacten met ligplaatshouders op een gezellige wijze te bevorderen.

  • Onze leden op de hoogte te houden van nieuwe regelgeving.

  • De vereniging draagt, naast de belangenbehartiging, de verdraagzaamheid en het sociaal contact hoog in het vaandel. Hiervoor organiseert ze allerlei activiteiten zoals barbecues, toervaarten, clubvaartochten, gezellig samenzijn, etentjes en voordrachten.

Heeft u zin gekregen om toe te treden? Of wenst u extra informatie?

Contacteer ons!